Platforma SmartCity — od systemu biletowego do systemu usług miejskich

Mój komentarz w Pulsie Biznesu do artykułu Mirosława Konkel pt. "Dobra przestrzeń w inteligentnych miastach".

Norbert Biedrzycki - smart city

Mój komentarz w Pulsie Biznesu do artykułu Mirosława Konkel pt. „Dobra przestrzeń w inteligentnych miastach„, odnosi się do rozwiązań SmartCity.

Platforma SmartCity — od systemu biletowego do systemu usług miejskich

Platforma SmartCity jest naszym autorskim, flagowym produktem stworzonym przez polski zespół. Ośmielę się powiedzieć, że wyznacza ona standardy sektora publicznego nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. To wieloaplikacyjny system karty miejskiej powiązany z platformą usług publicznych oraz systemem transportowym i biletami elektronicznymi dla transportu publicznego. Nasza propozycja nie jest produktem zamkniętym. Jest oparta na idei systematycznego, sukcesywnego budowania systemu, który będzie pomagał skutecznie zarządzać różnymi dziedzinami życia w mieście. Pokazuje, w jaki sposób można od jednostkowych, silosowych rozwiązań dojść do zintegrowanej, elastycznej platformy wymiany informacji i łączenia usług w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania rozwiązań typu smart city. Wychodząc od pojedynczych, konkretnych wdrożeń dedykowanych nawet jednej tylko dziedzinie życia w mieście, można zainicjować proces późniejszego integrowania danych, scalania systemów informacji i budowania na tej podstawie nowych usług i nowych rozwiązań. Bardzo wyraźnie pokazuje to przykład poznańskiego systemu PEKA. Dodany został do niego system Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który pozwala efektywniejzarządzać funduszami pomocowymi. Dzięki niemu udało się na przykład zmniejszyć skalę niewłaściwego wykorzystywania przez beneficjentów zasiłków na wyżywienie. Wspierane rodziny nie dostają bezpośrednio gotówki, tylko prawo do otrzymywania darmowych obiadów na podstawie odpowiedniego zapisu w karcie miejskiej. W Tarnowie wykorzystano system karty miejskiej do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego, w Białymstoku dołączono do karty miejskiej system wypożyczania rowerów, przez co rower miejski stał się częścią systemu komunikacji miejskiej. W podobny sposób można rozbudowywać istniejące w wielu miastach systemy zarządzania zasobami w ramach ITS. Na przykład, funkcjonujące na przystankach tablice informacyjne dla pasażerów można wykorzystać również w ramach systemu zarządzania kryzysowego. W razie potrzeby mogą się na nich pojawiać informacje o zagrożeniu, np. duże zanieczyszczenie powietrza, lub o drogach ewakuacji. Zbudowanie takiej platformy w mieście nie jest łatwe. W wielu miastach na Zachodzie istnieją wyspecjalizowane komórki, które koordynują wszystkie działania związane z budową systemów miejskich. Jest to dobra praktyka, którą warto byłoby upowszechnić w naszych miastach.