BIG DATA: Think Big CEE Congress

Wydarzenie jest unikatowym i prestiżowym spotkaniem kluczowych osób reprezentujących branże: finansową, telekomunikacyjną, medialną, IT, retail, e-commerce, marketing i administrację.

Big Data Conference 2016-April

Think BigData CEE Congress jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych tematów biznesowych w regionie, jakim jest możliwość użycia różnych, nieustrukturyzowanych danych.

Wielkie Wolumeny Danych stanowią obecne kluczowe wyzwanie dla wielu kluczowych działów przedsiębiorstwa, jak np. marketing, finanse, sprzedaż. Możliwość konfrontowania się w całą złożonością problematyki Big Data to duża wartość dodana Kongresu. Wydarzenie jest unikatowym i prestiżowym spotkaniem kluczowych osób reprezentujących branże: finansową, telekomunikacyjną, medialną, IT, retail, e-commerce, marketing, administrację i inne. To strategiczne spotkanie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Wydarzenia jest Rada Programowa działająca pod przewodnictwem Pana Macieja Wituckiego. W jej skład wchodzą prezesi największych spółek ze strategicznych branż, szukających dodatkowych przewag kompetencyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Poruszane podczas Kongresu tematy skupiają się na biznesowym wykorzystaniu danych o klientach w celu dostosowania jak najlepszej oferty; ujmują problematykę wykorzystania nowych możliwości oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. W ramach dyskusji zostaną zaprezentowane praktyczne studia przypadku, analizy powdrożeniowe, omówione skuteczne strategie, wdrożenia i benchmarki. Dzięki interdyscyplinarności poruszanych tematów, zarekomendowane w dyskusjach rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrożone w wielu przedsiębiorstwach.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu „Bariery i wyzwania w kontekście stosowania rozwiązań Big Data”.

Prezes Zarządu Atos Polska Norbert Biedrzycki wręczał nagrodę w kategorii Polska Innowacja, gdzie laureatem została Platforma Algoline firmy Algolitycs. Nagrodę odbierał Pan Arkadiusz Ziemba.

 

Big Data Conference Norbert Biedrzycki _1

 

Big Data Conference Norbert Biedrzycki _2

 

Big Data Conference Norbert Biedrzycki _3

 

Big Data Conference Norbert Biedrzycki _4

Big Data Conference Norbert Biedrzycki _4

Skomentuj