Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja EuroPOWER to neutralna platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER stawia sobie za cel mówienia o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży energetycznej. Konferencja to neutralna platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych.

Prowadzone w ramach wydarzenia dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia holistyczne spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu „Innowacje i nowe technologie w sektorze energii”, pierwszego dnia konferencji.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER Norbert Biedrzycki _1

 

Konferencja Energetyczna EuroPOWER Norbert Biedrzycki _2

 

 

Skomentuj