V BIG DATA: Think Big CEE Congress

Kongres stanowi platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzącą najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar BigData.

MMC - V BigData Congress Nov 2016

BIG DATA: Think Big CEE Congress jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych tematów biznesowych w regionie, jakim jest możliwość użycia różnych, nieustrukturyzowanych danych. Już od czterech edycji Kongres stanowi unikalne i prestiżowe spotkanie najważniejszych przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki a zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzącą najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Wydarzenia jest Rada Programowa działająca pod przewodnictwem Pana Macieja Wituckiego. W jej skład wchodzą prezesi największych spółek ze strategicznych branż, szukających dodatkowych przewag kompetencyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu pt. Better data strategy – Smart Data. Indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, aspekty techniczne, proces podejmowania decyzji.” Główne tematy i pytania podczas dyskusji to:

 • Jak zbudować model analityczny dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa?
 • Machine Learning – ile nakładów wymaga i jakie problemy można napotkać przy tworzeniu algorytmów ML?
 • Jakie są korzyści, wady, bariery integracji wielu strategii Smart Data?
 • Pierwiastek ludzki a kontrola i podejmowanie decyzji w oparciu o Smart Data?

Norbert Biedrzycki V BigData _1

 

Norbert Biedrzycki V BigData _2

Skomentuj

2 comments

 1. Adam T

  Sporo tych konferencji. W każdej bierze udział Atos. Macie tyle do powiedzenia? I bigdata, cloud, energetyka, miasta, internet rzeczy … Bardzo dużo. Imponujące. Na to wszystko macie rozwiązania i technologie?

  • Norbert Biedrzycki  

   Staramy się szeroko promować nasze rozwiązania i naszych ekspertów. Bo Atos to przede wszystkim ludzie którzy tworzą tą organizację