Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Prowadzone, w ramach 24. edycji wydarzenia, dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących w branży, takich jak wprowadzenie rynku mocy oraz analizy nowych trendów, jak elektomobilność czy klastry energetyczne.

2016-Nov-10 EuroPOWER

Organizowana przez MM Conferences SA Konferencja to niezmiernie efektywna i neutralna platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz IT.

Prowadzone, w ramach 24. edycji wydarzenia, dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących w branży, takich jak wprowadzenie rynku mocy oraz analizy nowych trendów, jak elektomobilność czy klastry energetyczne. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia kompleksowe spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu „Struktura wytwarzania energii elektrycznej – jaki miks energetyczny zdeterminuje polityka energetyczna?”, podczas którego głównymi omawianymi punktami były:

  • Założenia polityki energetycznej i jej priorytety
  • Wykorzystanie rodzimych paliw pierwotnych
  • Energetyka konwencjonalna versus niekonwencjonalna. Ile substytucji a ile komplementarności?
  • Elektrownie jądrowe w Polsce. Konieczność czy quasi nowoczesność?
  • Optymalny kształt sektora w świetle posiadanych zasobów naturalnych, finansowych i ludzkich oraz obecnych i przyszłych regulacji
  • Wpływ technologii blockchain na energetykę

 

Link

 

EuroPower Norbert Biedrzycki _1

 

EuroPower Norbert Biedrzycki _2

 

EuroPower Norbert Biedrzycki _3

 

Skomentuj