III Forum Nowoczesnej Produkcji

Forum Nowoczesnej Produkcji koncentruje się na optymalizacji procesów produkcji, efektywnemu zarządzaniu strukturą, zasobami ludzkimi i surowcowymi, nastawieniu na jakość oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Forum Nowoczesnej Produkcji

Produkcja przemysłowa jest filarem konkurencyjności gospodarek i służy budowaniu trwałego i opartego na stabilnych fundamentach wzrostu. Współcześnie, w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu, innowacji, a tym samym ciągle wzrastającej konkurencji, niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić pozycję firm na rynku krajowym.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Nowoczesnej Produkcji, które koncentruje się na optymalizacji procesów produkcji i kosztów działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą, zasobami ludzkimi i surowcowymi, nastawieniu na jakość. Te obszary działalności w szczególności mogą być wspomagane poprzez najnowsze, dedykowane rozwiązania i narzędzia informatyczne.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu „Strategie rozwoju polskiego przemysłu”, podczas którego omówiono następujące tematy:

  • Dlaczego firmy zagraniczne w dalszym ciągu są bardziej rentowne od rodzimych?
  • Czy jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia przez naszą gospodarkę konkurencyjności ?
  • Zagraniczne firmy, zagraniczne rozwiązania. W jaki sposób polski przemysł z tego korzysta ?
  • Skutki społeczne i gospodarcze rewolucji 4.0
  • Co jest kluczowym motorem rozwoju przemysłu w Polsce?
  • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Opóźnienia w inwestycjach publicznych i wynikające z nich zagrożenia dla przemysłu

 

Link

 

Pic 1 - Norbert Biedrzycki Forum Produkcji

 

Pic 2 - Norbert Biedrzycki Forum Produkcji

 

Pic 3 - Norbert Biedrzycki Forum Produkcji

 

 

Skomentuj