Forum Ekonomiczne Artificial Intelligence for Industry

Sztuczna inteligencja otworzyła kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu.

Podziel się

facebook twitter google+ linkedin email
AI Conference TIME Norbert Biedrzycki

W dniach 4-5marca 2019 roku odbyła się 11 konferencja TIME. Wydarzenie to było okazją do spotkania się biznesu, dostawców, regulatorów i technologii. 56  prelegentów w ramach 32 wystąpień przyciągnęło ponad 900 osób w ciągu dwóch dni. 

Miałem przyjemność otworzyć konferencje tematem „Artificial Intelligence for Industry”. Część prezentacji poniżej.  

Prawa autorskie McKinsey & Company.

Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 2
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 3
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 4
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 5
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 6
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 7
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 8
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 9
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 10
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 12

Zmiany technologiczne w przemyśle wymagają modyfikacji otoczenia regulacyjnego. Prowadzą do większej efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstw. AI to etap rozwoju gospodarki sieciowej i cel biznesowy inwestycji w sieci 5G i technologie przemysłu 4.0.


Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji.
Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.

11-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G, AI i przemysłu 4.0.

Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 1
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 2
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 2
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 4

Nie wchodząc w szczegóły, działania nasze służą popularyzacji i uzasadnieniu następujących wniosków:

  • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje sztucznej inteligencji,
  • usieciowienie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu pogłębianiu i upowszechnianiu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
  • wzrost znaczenia powiązań sieciowych powoduje, że regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku oraz tempo rozwoju technicznego i społecznego,
  • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
  • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym, spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia.

Zapraszamy na stronę: Link

Relacja z konferencji: Link

Więcej o sztucznej inteligencji:

– Kto zyska a kto straci na rewolucji cyfrowej?

– Sztuczna inteligencja to nowa elektryczność

– Roboty czekają na sędziów

– Tylko Bóg potrafi policzyć równie szybko, czyli świat komputerów kwantowych

– Machine Learning. Komputery nie są już niemowlętami

Skomentuj

2 comments

  1. Alibaba

    Broń jeszcze nikogo sama nie zabiła. Samochód sam nikogo nie zabił.To ludzie zabiają innych ludzi przez swoja głupotę, ignorancję i wybujałe EGO. My ludzie rasa panów na tej palecie “stworzyliśmy SI” i udowodniliśmy tym samy że jesteśmy najgłupszym gatunkiem zwierząt na tej planecie. Logika w dzisiejszych czasach to skarb 😉