Forum Ekonomiczne Artificial Intelligence for Industry

Sztuczna inteligencja otworzyła kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu.

AI Conference TIME Norbert Biedrzycki

W dniach 4-5marca 2019 roku odbyła się 11 konferencja TIME. Wydarzenie to było okazją do spotkania się biznesu, dostawców, regulatorów i technologii. 56  prelegentów w ramach 32 wystąpień przyciągnęło ponad 900 osób w ciągu dwóch dni. 

Miałem przyjemność otworzyć konferencje tematem „Artificial Intelligence for Industry”. Część prezentacji poniżej.  

Prawa autorskie McKinsey & Company.

Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 2
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 3
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 4
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 5
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 6
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 7
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 8
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 9
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 10
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence presentation 12

Zmiany technologiczne w przemyśle wymagają modyfikacji otoczenia regulacyjnego. Prowadzą do większej efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstw. AI to etap rozwoju gospodarki sieciowej i cel biznesowy inwestycji w sieci 5G i technologie przemysłu 4.0.


Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji.
Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.

11-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G, AI i przemysłu 4.0.

Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 1
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 2
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 2
Norbert Biedrzycki Artificial Intelligence conference 4

Nie wchodząc w szczegóły, działania nasze służą popularyzacji i uzasadnieniu następujących wniosków:

 • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje sztucznej inteligencji,
 • usieciowienie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu pogłębianiu i upowszechnianiu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
 • wzrost znaczenia powiązań sieciowych powoduje, że regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku oraz tempo rozwoju technicznego i społecznego,
 • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
 • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym, spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia.

Zapraszamy na stronę: Link

Relacja z konferencji: Link

Więcej o sztucznej inteligencji:

– Kto zyska a kto straci na rewolucji cyfrowej?

– Sztuczna inteligencja to nowa elektryczność

– Roboty czekają na sędziów

– Tylko Bóg potrafi policzyć równie szybko, czyli świat komputerów kwantowych

– Machine Learning. Komputery nie są już niemowlętami

Skomentuj

4 comments

 1. Tomek Doman

  Wiele firm ponownie zastanawia się nad zredefiniowaniem swojej strategii wykorzystania danych. Zaczynają formułować właściwe pytania, na przykład: jak możemy usprawnić nasze procesy? co zrobić, aby zautomatyzować pozyskiwanie danych?

 2. Alibaba

  Broń jeszcze nikogo sama nie zabiła. Samochód sam nikogo nie zabił.To ludzie zabiają innych ludzi przez swoja głupotę, ignorancję i wybujałe EGO. My ludzie rasa panów na tej palecie „stworzyliśmy SI” i udowodniliśmy tym samy że jesteśmy najgłupszym gatunkiem zwierząt na tej planecie. Logika w dzisiejszych czasach to skarb 😉