Kongres Warsaw International Media Summit

Kongres jest platformą wymiany myśli i opinii wśród osób zainteresowanych kluczowymi aspektami rozwoju rynku.

9 international media summit

Warsaw International Media Summit gromadzi grono reprezentantów polskiego rynku telekomunikacyjnego i medialnego. Kongres stał się platformą wymiany myśli i opinii wśród osób zainteresowanych kluczowymi aspektami rozwoju rynku.

Celem cyklu spotkań jest stworzenie możliwości poznania najnowszych strategii i trendów obowiązujących na rynku telekomunikacyjnym i mediów oraz skonfrontowania ich z nowymi oraz zapowiadanymi regulacjami prawnymi. Wydarzenie skierowane jest do kadry menadżerskiej, która podąża za najnowszą wiedzą związaną z rozwojem rynku w Polsce i w krajach europejskich. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilkaset osób.

Zakres merytoryczny wydarzenia kształtowany jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Przemysława Kurczewskiego, Prezesa Zarządu firmy EmiTel. Rada wyznacza główne tematy dyskusji podejmowane podczas Kongresu. W jej skład wchodzą prezesi kluczowych firm sektora telekomunikacyjnego i mediów, regulator, główni przedstawiciele administracji centralnej oraz instytucji związanych z branżą.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu „Monetaryzacja usług medialnych. Nowe modele biznesowe w przyszłości”.

 

9 international media summit Norbert Biedrzycki _1

 

9 international media summit Norbert Biedrzycki _2

 

Skomentuj

1 comments