II Forum Nowoczesnej Produkcji

Koncepcje i trendy Industry 4.0, kluczowe tematy: czwarta rewolucja przemysłowa – teoretyczna koncepcja czy faktyczne rozwiązania? Czy polskie firmy są gotowe i jak będą realizować założenia czwartej rewolucji przemysłowej?

2016-Nov-09 II Forum nowoczesnej produkcji

Produkcja przemysłowa jest filarem konkurencyjności gospodarek i służy budowaniu trwałego i opartego na stabilnych fundamentach wzrostu. Współcześnie, w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu, innowacji, a tym samym ciągle wzrastającej konkurencji, niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić pozycję firm na rynku krajowym.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Nowoczesnej Produkcji, które koncentruje się na optymalizacji procesów produkcji i kosztów działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą, zasobami ludzkimi i surowcowymi, nastawieniu na jakość. Te obszary działalności w szczególności mogą być wspomagane poprzez najnowsze, dedykowane rozwiązania i narzędzia informatyczne.

Nad zakresem tematycznym Forum czuwa Rada Programowa, działająca pod przewodnictwem Joanny Makowieckiej-Gaca, w której zasiadają przedstawiciele zarządów największych spółek, reprezentanci administracji centralnej oraz eksperci produkcji i nowych technologii. Dzięki ich zaangażowaniu możliwa staje się pogłębiona debata, której celem jest wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz wykreowanie innowacyjnych ścieżek rozwoju.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu „Koncepcje i trendy Industry 4.0”, podczas którego omówiono następujące tematy:

  • Czwarta rewolucja przemysłowa– teoretyczna koncepcja czy faktyczne rozwiązania? Definicje, trendy, ryzyka
  • Czy polskie firmy są gotowe i jak będą realizować założenia czwartej rewolucji przemysłowej?
  • Na ile struktura finansowania sektora produkcyjnego w Polsce umożliwia szybką realizację postulatów Industry 4.0?

Link

 

II Forum nowoczesnej produkcji Norbert Biedrzycki

Skomentuj