III edycja SmartCity Forum

Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania inteligentnych miast.

III SmartCity Norbert Biedrzycki

Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania inteligentnych miast. Dotyka ona wielorakich aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię energetykę, budownictwo czy wreszcie wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Wyzwania w tym zakresie są wielorakie i wymagają pogłębionej i rzeczowej analizy.

Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, jaką jest Smart City Forum pozwala na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w tym zakresie, zarówno tych polskich, jak i pochodzących z innych miast świata. Ta merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, możliwości ich finansowania czy wykorzystania dostępnych technologii, nadzorowana przez Radę Programową pod przewodnictwem Pana Mariusza Gaca (Orange Polska).

Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration Norberta Biedrzyckiego miało miejsce w panelu „Miasta Przyszłości: zdrowa, komfortowa i produktywna przestrzeń miejska”.

Podczas wieczornej Gali Norbert Biedrzycki wręczał nagrodę w kategorii Rozwiązanie Roku, gdzie laureatem został produkt rozwiązanie BIHAPI firmy Orange. Nagrodę odbierał przedstawiciel firmy Orange Członek Zarządu, Pan Piotr Muszyński.

 

III SmartCity Norbert Biedrzycki _1

 

III SmartCity Norbert Biedrzycki _2

 

III SmartCity Norbert Biedrzycki _3

 

III SmartCity Norbert Biedrzycki _4

III SmartCity Norbert Biedrzycki _4

Skomentuj