Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce

Raport McKinsey & Company, przygotowany we współpracy z miesięcznikiem Forbes. Analizujemy w nim wpływ automatyzacji na polską gospodarkę oraz rynek pracy. Przedstawiamy również katalog działań, które mogą przygotować Polaków do zmian na rynku pracy.

Ramie w ramie z robotem McKinsey - pol

„Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce” to najnowszy raport McKinsey & Company, przygotowany we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”. Analizujemy w nim wpływ automatyzacji na polską gospodarkę oraz rynek pracy, a także zarysowujemy kluczowe wyzwania i szanse, jakie niesie ona za sobą. Przedstawiamy również katalog działań, które mogą przygotować Polaków do zmian na rynku pracy.

Raport, przygotowany i wydany z okazji 25-lecia działalności McKinsey & Company w Polsce, odzwierciedla głębokie zaangażowanie naszej firmy w rozwój gospodarki kraju oraz w jego sukces na arenie międzynarodowej. Opracowanie rozwija tezy prezentowane we wcześniejszych raportach McKinsey: „Rewolucja AI”, „Cyfrowa Polska”, „Cyfrowi Polacy”, „5 zadań dla Polski” oraz „Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie”.

 

Kluczowe wnioski z raportu to m.in.:

 • 15 proc. – o tyle może być wyższy PKB Polski w 2030 r. dzięki automatyzacji i wynikającemu z niej wzrostowi produktywności
 • 1 pkt proc. – o tyle może wzrosnąć średni roczny wzrost gospodarczy w latach 2020-2030 dzięki automatyzacji
 • 49 proc.– tyle czasu zajmują czynności w Polsce (odpowiednik 7,3 mln miejsc pracy), które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 r. dzięki zastosowaniu istniejących dziś technologii
 • umiejętności miękkie (takie jak kreatywność, praca w zespole, empatia, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i wykorzystanie wiedzy technicznej przy pomocy technologii) – to kluczowe kompetencjami na rynku pracy przyszłości

 

Kluczowe tezy:

 • Stoimy u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Jej główną siłą napędową są technologie związane z automatyzacją i robotyzacją, które mogą znacząco przeobrazić rynek pracy.
 • Dzięki automatyzacji i wynikającemu z niej wzrostowi produktywności w 2030 r. PKB Polski może być wyższy aż o 15 proc. Natomiast średni roczny wzrost gospodarczy w latach 2020-2030 może być wyższy o ponad 1 pkt proc.
 • Nawet 49 proc. czasu pracy w Polsce (odpowiednik 7,3 mln miejsc pracy) zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 r. dzięki zastosowaniu ist- niejących dziś technologii. Jednak odsetek czynności, które w rzeczywistości zostaną zautomatyzowane, zapewne będzie niższy ze względu na bariery technologiczne, gospodarcze, legislacyjne i społeczne.
 • Potencjał automatyzacji w Polsce na poziomie 49 proc. jest zbliżony do globalnej średniej 50 proc. i do innych krajów rozwiniętych. Potencjał ten dla Japonii wynosi 53 proc., dla Czech – 51 proc., dla Węgier – 49 proc., dla Stanów Zjednoczonych 43 proc. i dla Danii – 38 proc.
 • Zautomatyzowane mogą zostać przede wszystkim zawody oparte na przewidywalnych czynnościach – zarówno fizycznych (np. pakowanie, spawanie, załadunek, przygotowanie posiłków), jak i umy- słowych (np. zbieranie i analiza danych, wypełnianie formularzy, generowanie faktur, uzupełnianie i przetwarzanie danych). Te prace częściej wykonują pracownicy z niższym wykształceniem i statystycznie częściej mężczyźni niż kobiety.
 • Dzięki automatyzacji może powstać wiele nowych miejsc pracy. Nowe technologie zwiększają produktywność, pozwalając przedsiębiorstwom obniżać ceny, pod- wyższać płace i zwiększać zyski. To stymuluje popyt, tworząc miejsca pracy. Po drugie, kreować miejsca pracy będą same technologie automatyzacji. Przykładem mogą być analitycy danych, którzy tworzą i rozwijają algorytmy automatyzacyjne. Po trzecie, nowe miejsca pracy powstaną w wyniku przenikania się trendów globalnych. Chodzi m.in. o: wzrost dochodów społeczeństwa, rozwój usług dla osób starszych, rozwój technologii i jej wdrażanie oraz wzrost nakła- dów inwestycyjnych na nieruchomości, infrastrukturę i energetykę.
 • Na rynku pracy przyszłości kluczowymi kompetencjami będą umiejętności miękkie, takie jak kreatywność, praca w zespole, empatia, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i wykorzystanie wiedzy technicznej przy pomocy technologii. To umiejętności, które można wykorzystywać w wielu różnych zawodach, niezwiązane z jednym sektorem. Dziś poczucie bezpieczeństwa daje pracownikom najczęściej zatrudnienie na konkretnym stanowisku. W przyszłości gwarantem bezpieczeństwa będzie raczej posiadanie pożądanych na rynku umiejętności.
 • Głównym wyzwaniem stojącym przed Polską w związku z automatyzacją jest efektywne połączenie dwóch rynków. Z jednej strony rynku pracowników szukających pracy, często z doświadczeniem w tradycyjnych branżach, takich jak przetwórstwo przemysłowe, transport, logistyka czy rolnictwo, z wykształceniem średnim lub podstawowym i ograniczonymi umiejętnościami związanymi z nowoczesnymi technologiami. Z drugiej strony – rynku nowych miejsc pracy, które zarówno w powstających, jak i tradycyjnych branżach będą opierać się na specjalistycznych kompetencjach i umiejętności wykorzystywania technologii.
 • Aby wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce, władze mogą już dziś wspierać przygotowanie pracowników do wymagań rynku pracy przyszłości, strategicznie wpływać na proces automatyzacji i robotyzacji oraz przygotować program ochrony dla osób i firm w trakcie zmian.
 • Aby skorzystać na automatyzacji, przedsiębiorstwa w Polsce powinny, po pierwsze, postawić na nowe technologie związane z automatyzacją – chodzi nie tylko o ich wdrażanie, ale również o dostosowanie procesów biznesowych i struktury organizacyjnej firmy. Po drugie, powinny inwestować w kapitał ludzki. Chodzi o analizy dotyczące niezbędnych zmian w strukturze kwalifikacji i zatrudnienia, przewidywanie, jakie kwalifikacje będą w przedsiębiorstwie niezbędne w przyszłości, a także tworze- nie programów szkoleniowych pozwalających pracownikom dostosować się do zmieniających się warunków.

 

Ramie w ramie z robotem McKinsey page 1

Ramie w ramie z robotem McKinsey page 2

Link do pełnego raportu

 

Powiązane artykuły:

Kiedy przestaniemy być biologicznymi ludźmi?

Sztucznainteligencja to nowa elektryczność

Roboty czekają na sędziów

Czy gwarantowany dochód podstawowy będzie koniecznością?

Zmierzch ery człowieka

– Maszyna cię nie przytuli, ale … wysłucha i coś doradzi

– Czy maszyny odróżniają dobro od zła?

 

 

Skomentuj

21 comments

 1. Jacek B2

  Mamy ogromny problem przekłamań w rezultatach analiz dokonywanych przez algorytmy, które obecnie są często tematem krytyków sztucznej inteligencji. Przejrzystość w tym, w jaki sposób algorytmy generują swoje przewidywania czy analizy, jest kluczowa. Nie znaczy to, że jej osiągnięcie jest łatwe. To nie jest temat, który dotyczy wyłącznie sposobu działania sztucznej inteligencji. To także pytanie, do kogo należą dane, na których ona pracuje.

 2. Jacek B2

  Z pewnością nastąpią zmiany w strukturze pracy. Powstanie wiele zawodów, o których dziś nie mamy pojęcia. Będą powstawały nowe stanowiska pracy w różnych dziedzinach, właśnie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Temat sztucznej inteligencji i zmian, jakie spowoduje ona w strukturze rynku pracy, jest bardzo ważny. Nie sądzę, żeby jakaś firma była w stanie zaproponować samodzielnie adekwatne rozwiązania wszystkich problemów. Razem możemy jednak wiele osiągnąć. Zdecydowanie jednak sztuczna inteligencja jest dla nas szansą, a nie zagrożeniem.

 3. Krzysztof C

  Konkretny, prosty i dający przedsmak rewolucji wpis. O pracy, automatyzacji i innowacjach. Podoba mi się ten wpis. Bardzo dobry merytorycznie materiał.

 4. Acula

  O! Nasz potencjał automatyzacji jest podobny jak inne kraje w EU. Ciekawe. Mimo tego że daleko naw w ogonie jeżeli chodzi o produktywność naszego przemysłu

 5. Krzysztof Bikowski

  I bardzo dobrze. Po co nam zmanierowani, wymagający, roszczeniowi pracownicy? Czekam z wytęsknieniem aż będziemy mogli ludzi zastąpić maszynami.

  • Norbert Biedrzycki  

   Bardzo dziekuje. Jeszcze raz brawa dla całego zespołu zaangażowanego w opracowanie tego raportu

 6. Jacek Czyz

  A tak wszyscy krzyczeli że AI zabierze nam pracę. I co? I nic. W Niemczech od stycznia na wybranych trasach jeżdżą autonomiczne ciężarówki. I nagle nie ma 100 tys kierowców strajkujących. Dlaczego? Bo wpływ AI na społeczeństwo to dziesięciolecia. Tak jak zreszta w tym raporcie. Możemy spać spkojnie

 7. Jacek Krasko

  Dobry report. Solidny. Nie jestem pewien czy nasi włodarze są w stanie myśleć i działać tak długofalowo. Z drugiej strony ich działania przypominają zarządzanie od jednego kryzysu do drugiego. A ty, niestety wpływ z AI trzeba obliczyć na lata. Zastanowić się nad mostem ponad podziałami i przygotować ten kraj na stabilne działanie na wiele lat. Niezależnie od parti rządzącej

  • Norbert Biedrzycki  

   Bardzo dobry punkt. Tego typu programy są rozkładane na lata i układane tak aby przetrwać zawirowania polityczne