SmartCity Forum

Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast, które stają się inteligentne, niezależnie od tego na jakim poziomie rozwoju znajduje się organizacja.

Norbert Biedrzycki SmartCity Forum

SmartCity Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast. Miasta stają się coraz bardziej inteligentne, niezależnie od tego na jakim poziomie rozwoju znajduje się organizacja, miasto, kraj. Przemiana ta dotyka wielorakich aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię, energetykę, budownictwo czy wreszcie wypracowywanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami.

Podczas panelu dyskusyjnego miałem przyjemność prezentować i dyskutować mój punkt widzenia na proces ewolucji koncepcji SmartCity. Moja teza którą przedstawiłem na panelu: Strategia miasta która odpowie na potrzeby interesariuszy miasta (mieszkańców, przedsiębiorców, władze) dzisiaj i w przyszłości (młodzież, przyszłe generacje) jest punktem wyjścia, do wdrożenia platform SmartCity, a następnie do uruchomienia na tej platformie poszczególnych usług dla wspomnianych interesariuszy. Działania ad-hoc bez planu, strategii będą nieskoordynowane i fragmentaryczne i zaadresują tylko aktualne i często partykularne problemy.

http://smartcityforum.pl/rada-programowa/

Norbert Biedrzycki SmartCity 1

Norbert Biedrzycki SmartCity 2

Norbert Biedrzycki SmartCity 3

Norbert Biedrzycki SmartCity 4

Skomentuj

2 comments

  1. TomaszK1

    Inteligentne miasta to teraz modny temat. Przyszłość. Ale ja bym chciał żeby skasować kolejki w okienku w UM. Jak? Wszystkie sprawy przenieść do internetu – dopiero będzie trzeba mniej urzędników. Będą oszczędności