Jak przeżyć cyfrowe tsunami, nie zmieniając firmy w nowe Google? W obliczu cyfrowej „dysrupcji” nie trzeba dokonywać radykalnej transformacji.
CZYTAJ DALEJ