Oto dlaczego programy rozwoju przywództwa nie przynoszą zamierzonych rezultatów

Współcześni liderzy potrzebują wielu narzędzi, które mają im pomagać w przewodzeniu lub zarządzaniu organizacją. Powinno być coraz lepiej – liderzy mają świadomość przeobrażeń, jakim podlega świat biznesu, a organizacje dostarczają feedback w postaci programów szkoleniowych.

Podziel się

facebook twitter google+ linkedin email
programy rozwoju przywództwa Business Insider Norbert Biedrzycki August-07

Mój artykuł w BUSINESS INSIDER z dnia 7 sierpnia 2018 roku.

 

Raport, na który się powołuję, wymienia kilka podstawowych obszarów – które w zgodnej opinii wielu przebadanych liderów, szwankują. Zaledwie 11 procent spośród 500 przebadanych liderów stwierdziło, że ich działania oparte na programach rozwoju przywództwa, przyniosły pożądane rezultaty. Nie jest to zbyt imponujący wynik, biorąc pod uwagę intencje i wagę tego typu działań,jak i skalę przedsięwzięć biznesowych, którymi zajmują się badani liderzy.

 

Respondenci wymienili cztery główne czynniki, które mają zasadniczy wpływ na to, czy programy przywództwa spełnią oczekiwania, czyli przełożą się na organizacyjny i indywidualny sukces.

 

1. Lider musi poznać priorytety

Kluczowym elementem jest to, czy organizacja potrafi przełożyć własną strategię na konkretny model przywództwa. Chodzi tu o skoncentrowanie się na priorytetach, ich wyraźne nazwanie i określenie w kontakcie z liderem. W naturalny sposób może mu to ułatwić pracę, ułatwić wybór strategii właściwej dla faktycznych jej potrzeb i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Wzajemne porozumienie i zrozumienie celów jest dla mnie – jako lidera – niezwykle istotne, wręcz kluczowe. By doprowadzić do sukcesu organizacji, muszę znać jej główne cele. Wiedzieć, czy – przykładowo –  w danym momencie ważne są dla niej przejęcia, czy organiczny rozwój.

 

2. Niech wszyscy wiedzą, o co chodzi

Kolejnym elementem, istotnym dla sukcesu takich programów, jest ich zasięg. Idee, które są przekazywane, nie powinny być ograniczone do samego lidera. Dobry program przywódczy dociera tak naprawdę do wielu poziomów danej organizacji. Wtedy powstaje dobre środowisko ku temu, aby ta mogła wdrażać najbardziej śmiałe strategie biznesowe. Zwiększony zasięg programów rozwoju przywództwa może korzystnie zmieniać postawy wszystkich współpracowników. Ułatwiać im zrozumienie intencji lidera.

3. Uczenie przez doświadczanie

Na skuteczność programów rozwoju przywództwa wpływają w dużym stopniu metody propagowania wiedzy w organizacji. Od sytuacji, w której lider wchodzi w skórę szkolonego ucznia, lepsza jest ta, w której lider na bieżąco konfrontowany jest z przykładami, studiami przypadków, znanymi mu sytuacjami. Kiedy może nową wiedzę osadzać w istotnym dla niego kontekście codziennych zadań.  Skuteczny program przywództwa powinien po prostu zmniejszać dystans między teorią, a codziennym doświadczeniem. Technologia obecna w firmach ma to umożliwiać. Treści programów mogą przecież docierać do lidera różnymi kanałami.

4. Zgadzać się na zmiany

Organizacje powinny gwarantować liderom to, że zaakceptuje zmiany, które będą efektem programów doskonalenia umiejętności przywódczych. Chodzi o stworzenie warunków ku temu, aby lider – korzystając z programów – mógł wdrażać pomysły, które pojawiły się w ich trakcie lub jako ich rezultat. Organizacja powinna mieć gotowość do rozluźniania swoich utrwalonych modeli, jeśli chce, by lider miał poczucie sensu uczestnictwa w jakichkolwiek programach. Nie ma nic bardziej frustrującego dla lidera od sytuacji, w której musi przyznać się przed współpracownikami, że uczestniczy w fikcyjnych procesach.

 

Przeczytaj więcej w pełnym artykule.

 

Link do pełnego artykułu

 

Powiązane artykuły:

Między dobrem a złem, czyli kilka refleksji o etycznym przywództwie

Automatyzacja nie zniszczy wszystkich biurek

– Niepewność ma swój urok. Czyli o tym, kim jest lider w erze gospodarki cyfrowej

Jak nie zginąć w erze digitalizacji, jak skutecznie transformować firmy?

Upadek hierarchii, czyli kto właściwie rządzi w Twojej firmie

W twojej firmie działa tajny układ. Znajdź go!

Twoi klienci przybywają z przyszłości, a ty gdzie jesteś? 

 

 

Skomentuj

3 comments

  1. MJarosz99

    Nie mówimy o tym, co dzisiaj ale o tym, co będzie jutro. Mało masz wizji integracji różnych urządzeń że sobą? Internet rzeczy, prace z Cortaną, Siri czy Alexą a to wszystko tylko z dostępnych rzeczy. Już teraz boty działają w necie, zapoznaj się z tematem algorytmów fb lub googla. Oczywiście, na razie to tylko same algorytmy, ale organizmy kiedyś też były tylko jednokomórkowe… A ewolucja zero-jedynkowa nie trwa miliony lat… Z drugiej strony to Musk dość często zmienia kierunek rozwoju, często też jedno mówi a inne robi. Job początkowo był zachwycony możliwościami AI, później bardziej się tonował (polecam jego biografię Isaccsona). Natomiast odniosłem się przede wszystkim do jednej z ostatnich konferencji z Hawkingiem, gdzie w ciekawy sposób został poruszony temat zagrożeń że strony AI – i nie mówię tu o Terminatorze😉 Pozdrawiam.

  2. TomaszKik

    CIO / CDO, architekci dużej części cyfrowej rewolucji, będą odpowiedzialni za budowanie nowych systemów informatycznych firmy, tworzenie atrakcyjnych interfejsów klienta i opracowywanie mechanizmów, które w znacznym stopniu wpłyną na charakter codziennej pracy każdego z nas. Tymczasem inni szefowie działów i liderzy biznesu będą obserwować, czy nowe narzędzia, które im dano, czynią je bardziej produktywnymi i szczęśliwszymi, czy tylko produkują bezsensowne dramaty.

  3. Zwierzak

    Bo nie są uniwersalne? Brakuje w tym wszystkich koncentracji na pracowniku. Bez ludzi nie ma firmy. Zadbaj o swoich pracowników a oni zadbają o klientów.